Wydawnictwo KRiM

Wydawnictwo Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH


Rok 2021

[1] ISBN: 978-83-949477-5-0; Wybrane aspekty projektowana robotów równoległych : praca zbiorowa
[2] ISBN: 978-83-949477-8-1; Projektowanie i modelowanie urządzeń mechatronicznych : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa
[3] ISBN: 978-83-949477-6-7; Modelowanie i dynamika układów mechatronicznych : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa
[4] ISBN: 978-83-949477-7-4; Wybrane problemy projektowania i dynamiki układów mechatronicznych : praca zbiorowa