Wydawnictwo KRiM

Wydawnictwo Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH


Rok 2021

[1] ISBN: 978-83-949477-5-0; Wybrane aspekty projektowana robotów równoległych: praca zbiorowa

[2] ISBN: 978-83-949477-8-1; Projektowanie i modelowanie urządzeń mechatronicznych: zagadnienia wybrane : praca zbiorowa

[3] ISBN: 978-83-949477-6-7; Modelowanie i dynamika układów mechatronicznych : zagadnienia wybrane: praca zbiorowa

[4] ISBN: 978-83-949477-7-4; Wybrane problemy projektowania i dynamiki układów mechatronicznych: praca zbiorowa

Rok 2022

[5] ISBN: 978-83-965598-0-7; Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – Zagadnienia wybrane: praca zbiorowa

[6] ISBN: 978-83-965598-1-4; Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – Materiały konferencyjne: praca zbiorowa

[7] ISBN: 978-83-965598-2-1; Systemy Mechatroniczne: praca zbiorowa

[8] ISBN: 978-83-965598-3-8; Zagadnienia dynamiki i projektowania układów mechatronicznych: praca zbiorowa

[9] ISBN: 978-83-965598-4-5; Projektowanie i modelowanie urządzeń mechatronicznych: praca zbiorowa

Rok 2023

[10] ISBN: 978-83-965598-5-2; Układy FPGA w systemach sterowania i regulacji: praca zbiorowa