Laboratorium Systemów Wizyjnych

1. Możliwości badawcze/pomiarowe

Opracowane przez pracowników laboratorium metody oraz algorytmy pomiarowe oparte o techniki wizyjne pozwalają na przeprowadzenie następujących badań w różnych obszarach techniki i medycyny:

 • Rekonstrukcja trójwymiarowej struktury i ruchu obiektów.
 • Komputerowe przetwarzanie obrazów.
 • Wizyjne pomiary oraz wizyjna kontrola jakości obiektów.
 • Identyfikacja oraz lokalizacja obiektów.
 • Badanie powtarzalności oraz trajektorii ruchu robotów.
 • Wizyjne sterowanie robotami mobilnymi i podwodnymi.
 • Detekcja pęknięć i uszkodzeń powierzchni podwodnych zbiorników żelbetonowych.
 • Aktywne systemy wizyjne w sterowaniu robotami.
 • Szybkie prototypowanie algorytmów wizyjnych oraz układów sterowania wizyjnego.
 • Przetwarzanie i analiza obrazów medycznych.
 • Wizyjne sterowanie robotami medycznymi.
 • Przetwarzanie i analiza obrazów mikroskopowych tkanek.
 • Wizyjne badania własności mechanicznych materiałów biologicznych.
 • Antropometria i analiza biomechaniki ruchu ciała człowieka wspomagana systemami wizyjnymi.
 • Wizyjny pomiar przemieszczeń i ugięć konstrukcji.
 • Wizyjny pomiar drgań konstrukcji.
 • Wizyjna detekcja uszkodzeń konstrukcji.
 • Analiza modalna oparta o sygnały wizyjne.
 • Analiza dynamiki konstrukcji w oparciu o sygnały wizyjne z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej.
 • Rejestracja oraz wizualizacja postaci drgań ( w trybie ruchu zwolnionego).
 • Rejestracja oraz analiza procesów szybkozmiennych (w tym testy niszczące obiektów technicznych).
 • Bezkontaktowy pomiar pola przemieszczeń konstrukcji.
 • Pomiary dwuwymiarowych i trójwymiarowych deformacji konstrukcji lub ich fragmentów.
 • Dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe pomiary przebiegów drgań w wybranych punktach konstrukcji.
 • Wizualizacja postaci drgań konstrukcji z wykorzystaniem cyfrowej kamery pomiarowej.
 • Pomiar przebiegów drgań w zakresie od 0 do 300 Hz oraz wizualizacji drgań w zakresie 0 – 20 kHz.

2. Aparatura pomiarowa i wyposażenie laboratorium

 • Dwie szybkie kamery cyfrowe Phantom v9.1 (rozdzielczość 2 megapiksle , szybkość rejestracji do 150 000 klatek/s) wraz z zestawem obiektywów i osprzętem fotograficznym.
 • Szybka kamera cyfrowa XS-3 (rozdzielczość 1 megapiksel , częstotliwość rejestracji ponad 57 000 klatek/s) wraz z zestawem obiektywów i osprzętem fotograficznym.
 • Kamery przemysłowe oraz internetowe wykorzystywane jako komponenty systemów wizyjnych sprzężonych z robotami (przemysłowymi oraz mobilnymi).
 • Aparaty fotograficzne Canon 5DMII wraz z zestawem obiektywów i osprzętem fotograficznym.
 • Skaner ATOS I 2M do pomiarów 3D,       trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów wraz z oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej oraz kontroli jakości.
 • Oprogramowanie do analizy ruchu na płaszczyźnie i w przestrzeni trójwymiarowej TEMA AUTOMOTIVE ( przykładowe aplikacje: przemysł motoryzacyjny, testy zderzeniowe, biomechanika).
 • System do analizy ruchu w przestrzeni trójwymiarowej składający się ze stereowizyjnego układu szybkich kamer wraz z oprogramowaniem Tema Automotive (maksymalna częstotliwość rejestracji 150 000 klatek/sekundę).
 • System do analizy ruchu w przestrzeni 6D składający się z jednej szybkiej kamery wraz z oprogramowaniem Tema Automotive (maksymalna częstotliwość rejestracji 150 000 klatek/sekundę).
 • Wiz2DDeflection – program do pomiaru deformacji konstrukcji oparty o cyfrową korelację obrazu.
 • System do monitorowania stanu konstrukcji składający się z kilku aparatów fotograficznych Canon EOS oraz oprogramowania Wiz2DDeflection.
 • Robot Adept Viper s650 z system wizyjnym AdeptSight 2.0.
 • Platforma programowo-narzędziowa Matlab/Simulink/dSPACE (do symulacji i prototypowania algorytmów i układów sterowania wizyjnego w czasie rzeczywistym na sprzęcie dSPACE).
Kamery TestZderzeniowy