Laboratorium Badań Dynamiki Konstrukcji

1. Możliwości badawcze/pomiarowe

Laboratorium umożliwia prowadzenie badań z zakresu badania dynamiki konstrukcji oraz mikrostruktur. W laboratorium istnieje możliwość bezkontaktowego pomiaru drgań konstrukcji z wykorzystaniem wibrometrów laserowych. Prowadzone są również badania wytrzymałościowe materiałów z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej.

 

2. Oferta usługowa

Pracownicy prowadzący badania w laboratorium mają szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań drgań z wykorzystaniem metod ich bezkontaktowego pomiaru. Pracownicy laboratorium mają również doświadczenie w badaniu własności fizyko-mechanicznych materiałów i konstrukcji z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej.

 

3. Aparatura pomiarowa i wyposażenie laboratorium

  • Maszyna wytrzymałościowa do badań statycznych i dynamicznych INSTRON 8872 wraz z komorą klimatyczną (zakres temperatur od -70°C do 300°C).
  •  Jednoosiowy wibrometr skanujący Polytec PSV400.
  • Zrobotyzowane stanowisko Polytec RoboVIB składającego się z robota KUKA oraz zainstalowanym na nim trójosiowego wibrometru skanującego firmy POLYTEC.
  • System POLYTEC MSA-500 do pomiaru drgań mikrostruktur.

 

 RoboVIB  Instron