Ogłoszenia o zakupach

projekt_gekon

 

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica poszukuje podwykonawców w zakresie:

 

Ogłoszenie o postępowaniu:

„Usługa ekspercka w zakresie wykonania ekspertyzy dotyczącej określenia niezawodności modułów termoelektrycznych w warunkach pracy w podwyższonej temperaturze ze względu na zastosowane spoinowanie – KC-zp.272-549/16″

KC-zp.272-549/16

Opublikowano: 2016-12-21    15:17:22


Ogłoszenie o postępowaniu:

„Dostawa generatora termoelektrycznego przeznaczonego do badań laboratoryjnych wraz z osprzętem przyłaczeniowym oraz elementami opomiarowania dla WIMIR”

KC-zp.272-548/16

Opublikowano: 2016-12-21    15:10:12


Ogłoszenie o postępowaniu:

„Usługa badawcza w zakresie istniejących systemów sterowania napędami elektrycznymi, na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów MPWiK Kraków.”

Kc-zp.272-205/16

Opublikowano: 2016-05-10  16:01:15


Ogłoszenie o postępowaniu:

„opracowanie projektu modernizacji systemów automatyki z uwzględnieniem kosztorysu projektu, ceny instalowanego osprzętu pomiarowego i kontrolnego – KC-zp.272-123/16”

KC-zp.272-123/16

Opublikowano: 2016-04-15      15:02:43


Ogłoszenie o postępowaniu:

„Usługa analizy składu spalin oraz przepływu i temperatury, w bloku kogeneracji oczyszczalni Płaszów w Krakowie, dla WIMiR.”

Kc-zp.272-182/16

Opublikowano: 2016-04-15      14:50:27


 Ogłoszenie z 16.10.2015 dotyczące usługi nt.: „Wykonanie oceny jakości dostawy energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków Płaszów MPWIK S.A. w Krakowie ”.

Opublikowano: 2015-10-16   10:41:23


Ogłoszenie z 18.09.2015 dotyczące usługi nt.: Usługa wypożyczenia rejestratorów czasu pracy oraz rejestratora parametrów technologicznych dużych odbiorników energii przez okres 9 miesięcy”

Opublikowano: 2015-09-18   10:41:23