Xsensor

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

 

***************************** 2014********************************

2014/1 Analiza danych środowiskowych pod kątem monitorowania w wybranych elektrowniach węglowych – w ramach zadania WP0 nt. Market analysis & Business development

Okres realizacji pracy: 01.12.2014-31.12.2014

Zakres prac w ramach projektu:

1. Przygotowanie ankiet.

2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w wybranych elektrowniach.

3. Analiza danych środowiskowych.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 31.12.2014 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca listopada 2014 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

2014/2 Opracowanie analizy identyfikacji głównych wymagań dla bezprzewodowego systemu monitorowania – w ramach zadania WP0 nt. Market analysis & Business development

Okres realizacji pracy: 01.12.2014-31.12.2014

Zakres prac w ramach projektu:

1. Zebranie materiałów o bezprzewodowych systemach monitorowania.

2. Analiza wymagań dla systemó w elektrowniach.

3. Analiza głównych wymagań na podstawie ankiet.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 31.12.2014 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca listopada 2014 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

2014/3  Analiza rynku bezprzewodowych systemów monitorowania – w ramach zadania WP0 nt. Market analysis & Business development

Okres realizacji pracy: 18.12.2014-31.12.2014

Zakres prac w ramach projektu:

1. Przegląd i selekcja raporu zewnętrznego.

2. Analiza głównych graczy rynku.

3. Analiza prognostyczna rynku.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 31.12.2014 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do dnia 18.12.2014 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

***************************** 2015********************************

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/1 Opracowanie analizy metod detekcji uszkodzeń maszyn dla bezprzewodowego systemu monitorowania – w ramach zadania WP2 nt. Detailed functional specuification

Okres realizacji pracy: 02.02.2015-28.02.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Analiza istniejących przemysłowych metod detekcji uszkodzeń w systemach bezprzewodowych.

2. Analiza metod prototypowych.

3. Analiza ograniczeń względem systemów stacjonarnych.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 28.02.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca stycznia 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/2 Analiza specyfikacji przetwarzania sygnałów drgań dla czujników bezprzewodowych – w ramach zadania WP2 nt. Detailed functional specification

Okres realizacji pracy: 04.05.2015-29.05.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Analiza metod przetwarzania sygnałów w systemach monitorowania.

2. Opracowanie specyfikacji dla systemó bezprzewodowych.

3. Analiza ograniczeń względem systemów stacjonarnych.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 29.05.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca kwietnia 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/3 Analiza metod optymalizacji metod przetwarzania sygnałów drgań – WP2 nt. Detailed functional specuification

Okres realizacji pracy: 04.05.2015-29.05.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Specyfikacja zakresu optymalizacji.

2. Analiza optymalizacji długości sygnałów drgań.

3. Analiza ograniczeń wydajnościowych względem systemów stacjonarnych.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 29.05.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca kwietnia 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/4 Opracowanie hydraulicznego systemu do generowania uszkodzeń mechanicznych łożysk tocznych na stanowisku badawczym  – WP2 nt. Detailed functional specuification

Okres realizacji pracy: 01.07.2015-31.08.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Specyfikacja systemu hydraulicznego.

2. Wykonanie modelu systemu w środowisku Catia.

3. Specyfikacja zakupów.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 31.08.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca czerwca 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/5 Opracowanie analizy wyznaczania lokalizacji bezprzewodowych czujników drgań  – WP2 nt. Detailed functional specuification

Okres realizacji pracy: 01.09.2015-30.09.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Opracowanie scenariuszy diagnostycznch.

2. Analiza lokalizacji czujników.

3. Analiza wykonalości scenariuszy w kontekście systemów bezprzewodowych.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 30.09.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca sierpnia 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/6 Opracowanie przeglądu zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów w bezprzewodowych czujnikach drgań  – WP2 nt. Detailed functional specuification

Okres realizacji pracy: 01.09.2015-30.09.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Przegląd nowych metod przetwarzania sygnałów.

2. Analiza możliwości implementacji wybranych metod.

3. Opracowanie kodów do implementacji metod.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 30.09.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca sierpnia 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/7 Opracowanie analizy porównawczej i wydajnościowej metod przetwarzania sygnałów w bezprzewodowych czujnikach drgań  – WP2 nt. Detailed functional specuification

Okres realizacji pracy: 01.09.2015-30.09.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Opracowanie specyfikacji wykonania porównania.

2. Porównanie wydajności do rejestrowania przebiegów drgań.

3. Porównanie wydajności do rejestrowania wartości skalarmych.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 30.09.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca sierpnia 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Poszukiwany jest pracownik do wykonania pracy nt.:

2015/8 Opracowanie kodów do analiz wąskopasmowych i szerokopasmowych dla bezprzewodowego czujnika drgań  – WP2 nt. Detailed functional specuification

Okres realizacji pracy: 15.09.2015-31.10.2015

Zakres prac w ramach projektu:

1. Opracowanie specyfikacji kodów.

2. Zaproponowanie kodów do analiz wąskopasmowych w środowisku Matlab.

3. Zaproponowanie kodów do analiz szerokopasmowych w środowisku Matlab.

4. Zlecena praca zostanie wykonana i przekazana w całości w terminie do dnia 15.09.2015 w formie opracowania.

Kandydatow prosimy o stawiennictwo do końca sierpnia 2015 r. w pokoju 409, budynek D-1 AGH. Kontakt będzie wyłącznie z wybranymi osobami.