TRCOMP – projekt NCN Sonata 10

Analiza nieliniowej sprężystości w niejednorodnych ośrodkach warstwowych z wykorzystaniem czasowo-przestrzennego ogniskowania fal sprężystych (TRCOMP)

 

Celem projektu jest zrozumienie procesu ogniskowania fal sprężystych w niejednorodnych ośrodkach warstwowych z nieciągłościami przez wykonanie symulacji numerycznych i badań eksperymentalnych. Przykładem tego typu ośrodków są np. laminaty kompozytowe, wykorzystywane obecnie w wielu zastosowaniach technicznych od przemysłu samolotowego do produkcji akcesoriów sportowych.  Docelowo, wiedza uzyskana w trakcie prowadzonych w ramach niniejszego projektu badań podstawowych będzie punktem wyjścia do opracowania metod detekcji uszkodzeń w materiałach niejednorodnych, gdzie tradycyjne techniki ultradźwiękowe nie zdają egzaminu.

 

Projekt nr 2015/19/D/ST8/01905

 

Kierownik projektu: Dr inż. Łukasz Pieczonka

http://home.agh.edu.pl/~lpiecz