Ogłoszenia o pracę

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. (lub ostatni rok studiów) w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Chęć podjęcia studiów doktoranckich,
 3. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 4. Znajomość języka programowania Matlab,
 5. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 6. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 7. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk falowych.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.06.2018

 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień doktora inżyniera w Automatyka i Robotyka,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języków programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk.

Projekt przewiduje zatrudnienie 2 osób w wymiarze 0.6 etatu (umowa cywilno-prawna) na okres 01.02.2018 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 05.02.2018

 


 OGŁOSZENIE

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 ogłasza konkurs na  pracownika inżynieryjno-technicznego.

Umowa nr Homing/2017-3/19 (umowa w AGH nr 72.72.130.87770, S89) pod tytułem „Nondestructive evaluation of inhomogeneous layerd materials using synthetic and self-focusing techniques” realizowanego w ramach program HOMING, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień magistra w jednej z dziedzin: Mechatronika, Mechanika, Automatyka
  i Robotyka, Fizyka lub pokrewne,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języków programowania Matlab i Phyton,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Uczestnictwo w studiach doktoranckich.

Zgłoszenie winno zawierać (dokumenty w języku angielskim):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Referencje od opiekuna naukowego (najlepiej promotora pracy magisterskiej).

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu przewidywane na okres 05.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 414 w terminie do 02.02.2018 r.


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

Wymagania dla członka zespołu:
– Znajomość technik laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach ultradźwiękowych
– Dobra znajomość oprogramowania Matlab, Python i C++
– Praktyczne zdolności laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, kalibracja, przygotowanie próbek badawczych

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki WIMiR AGH poszukuje studentów studiów II stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich do udziału w projekcie: „Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna – rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice ścięgien” realizowanym w ramach programu OPUS UMO-2016/23/B/ST7/01440 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

 Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką modelowania oraz badań eksperymentalnych materiałów biologicznych. Udział w projekcie obejmuje zarówno prace doświadczalne (m.in. badania wytrzymałościowe, AFM, metody mikroskopowe i biochemiczne), jak i obliczeniowe (m.in. MD, CG-MD, MES oraz modelowanie konstytutywne).
Wymagania:

– Absolwenci: ukończone studia wyższe w zakresie Mechaniki / Inżynierii Materiałowej / biomechaniki / inżynierii biomedycznej lub pokrewnych

– Studenci: uczestnicy studiów II stopnia, kierunek: mechanika / mechatronika / biomechanika
– chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; motywacja do systematycznej pracy,
– znajomość języka angielskiego,

 Zainteresowanych prosimy o kontakt: dr hab. inż. Andrzej Młyniec, WIMiR AGH, e-mail: mlyniec@agh.edu.pl


 

 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

 

Wymagania dla członka zespołu:
– Znajomość technik laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach ultradźwiękowych
– Dobra znajomość oprogramowania Matlab i Python
– Praktyczne zdolności laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, kalibracja, przygotowanie próbek badawczych

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje pracowników naukowych do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W zakresie obowiązków uczestników projektu będą między innymi: wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych polegających na laserowym wzbudzaniu i pomiarze propagacji fal prowadzonych z wykorzystaniem wibrometrii laserowej, opracowywanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów, integracja i testowanie systemu pomiarowego, badania przemysłowe.

 

Wymagania dla kandydatów:

– stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewne.

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR

– bardzo dobra znajomość oprogramowania Matlab i Polytec PSV

– uczestnictwo w stażach badawczych w kraju i za granicą

– doświadczenie w badaniach drganiowych i/lub ultradźwiękowych

– znajomość technik i sprzętu laboratoryjnego m.in. wibrometr laserowy, przetworniki piezoelektrycznie, układy kondycjonowania sygnałów

 

Członkowie zespołu badawczego będą wyłonieni w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie poszukujemy dwóch kandydatów spełniających w/w wymagania.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Jedna z osób   zajmować  się będą metodą badań biomechanicznych ścięgien, przeprowadzenie analiz odwrotnych testów mechanicznych ścięgna z uwzględnieniem porowatości struktury oraz preparatyką próbek pęczków kolagenowych .

Druga osoba będzie asystowanie w prowadzonych badaniach nad wzbudzaniem i detekcją fal powierzchniowych w tkankach miękkich. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i ich przetwarzanie w celu wyznaczania prędkości fali w tkankach.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 28.02.2017

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Zintegrowana platforma obliczeniowa dla wspomagania analizy oraz symulacji propagacji nieliniowych fal prowadzonych w strukturach mechanicznych” nr LIDER/317/L-6/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu LIDER i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką propagacji fal ultradźwiękowych w konstrukcjach mechanicznych, modelowania numerycznego i symulacji komputerowych z wykorzystaniem nowych metod obliczeniowych. W ramach projektu studenci mogą realizować prace magisterskie związane z tematyką projektu. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dr hab. inż. Pawła Paćko, budynek D-1 pokój 410, lub elektronicznie: pawel.packo@agh.edu.pl

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją umowy pn.: „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej” (dalej „Projekt”) o numerze POIR.01.01.01-00-0565/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Katedra Robotyki i Mechatroniki poszukuje pracowników do realizacji poniższych etapów:

ETAP I: Opracowanie szczegółowej koncepcji Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji
1. Opracowanie wstępnej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz przypadków ich użycia.
2. Opracowanie koncepcji architektury ISWD, przypadków użycia, oraz abstrakcyjnego interface’u użytkownika.

ETAP II: Opracowanie modeli matematycznych inteligentnych narzędzi wspomagania decyzji
1. Wykonanie badań mających na celu pozyskanie wiedzy w zakresie różnych metod, technik i narzędzi analizy danych
2. Opracowanie szczegółowej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz ich modeli matematycznych
3. Opracowanie modeli matematycznych oraz opracowanie koncepcji bazy danych.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 10.01.2016

Plik do pobrania  ogłoszenie


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje wykonawcę do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zakres Prac

Opracowanie wyników badań próbek ścięgna za pomocą metody ultradźwięków

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 29.02.2016


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje wykonawców do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zakres Prac

1. Opracowanie stanowisk pomiarowych do pomiarów szybka kamerą oraz testów akustyki nieliniowej

2. Analiza wrażliwości efektów nieliniowych na mikropęknięcia ścięgna Achillesa

3. Opracowanie algorytmów oraz badania symulacyjne metod korelacji dla deformowalnych materiałów biologicznych

4. Opracowanie modeli molekularnych ścięgna Achillesa oraz badania symulacyjne

5. Opracowanie metod łącznia skal w modelu wieloskalowym oraz identyfikacja parametrów modeli

6.Badania dynamiczne, zmęczeniowe i quasistatyczne ścięgna Achillesa

7.Wyznaczanie pól przemieszczeń i odkształceń ścięgien Achillesa z użyciem szybkich kamer cyfrowych

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 31.03.2015


Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu EPICLA  (PBS3/B6/21/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE W EPICLA


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu GEKON (GEKON2/O2/266926/3/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE GEKON


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu PANTOGRAF (INNOTECH-K3/IN3/5/225857/NCBR/14) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE PANTOGRAF