Projekty

Katera Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Hutniczej posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii w przemyśle. W ostatnim okresie zrealizowano projekty finansowane przez Fundację Nauki Polskiej (2 projekty); WELCOME (Universality of non-classical Approaches in Mechatronics – from Physics to Smart Structures) koordynowany przez prof. Wiesława Staszewskiego o wartości 6 777 000 zł, Mistrz (Structural health monitoring new techniques of structures health assessment) kierowany przez prof. Tadeusza Uhla,  Projekty Strukturalne (4 projekty) w tym: MONIT (Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności) o wartości 7 500 000 PLN (część dla AGH) kierowany w AGH przez prof. Tadeusza Uhla, Mechatroniczne stanowisko testowe typu „END LINE” przeznaczone do diagnostyki poprodukcyjnej pojazdów autobusowych , trolejbusów i hybryd o wartości 6 477 000 PLN koordynowany przez prof. Tadeusza Uhla, projekty międzynarodowe EUREKA CHASING E! 4970 nt. Zaawansowane metody symulacji podwozi i zawieszeń: Optymalizacja dynamiki trakcji pojazdów inteligentnych o wartości 2 400 000 PLN, którego głównymi partnerami przemysłowymi byli SOLARIS Bus & Coach oraz EC Engineering, EUREKA E! 4070 CIDAF7 nt. Wpływ zmienności parametrów projektowych i technologicznych na własności dynamiczne układu hamulcowego kierowany przez dr hab. inż. Wojciecha Lisowskiego o wartości 1 625 000 PLN,  EUREKA E! 2419 FLITE (Flight Test Easy) kierowany przez prof. Tadeusza Uhla z takimi partnerami jak Airbus, Dassault, Siemens LMS 5 400 000 PLN kierowany przez prof. Tadeusza Uhla, MADUSE: Modelling Product Variability and Data Uncertainty in Structural Dynamics Engineering z partnerami Renault i FIAT, Copernicus project PL96-4283 „HELISAFE” Model Based Improvement of Performance Maintainability and Reliability of Helicopter Structure, CAME GT Thematic Network – Cleaner and More Efficient Gas Turbines z partnerami ALSTOM Power, Rolls Royce, MGB, DLR, VUB, Gastec, Siemens, Ansaldo Ljubljana Turboinstitut.  Wiele z nich skończyło się wdrożeniem produktów lub technologii u współwykonawców, np. w ramach projektu MONIT opracowano technologię wibrotermografii, którą wdrożono do badania materiałów kompozytowych w firmie MONIT SHM, która jest firmą spin- off powstała na bazie tego projektu. W ramach projektu Chasing opracowano metodę optymalizacji zawieszeń autobusów, którą wdrożono w SOLARIS BUS&COACH, wdrożono również produkcję bezzałogowych helikopterów oraz głowic obserwacyjnych dla UAV w firmie UAVS Polska sp. z o.o (spin-off), razem z firmą AXTONE wdrożono do produkcji zupełnie nową konstrukcję zderzaka tramwajowego będącego wynikiem projektu celowego, z firmą BOMBARDIER ZWUS wdrożono nowy system ruchem kolejowym oparty o łączność bezprzewodową. System jest zainstalowany na trasie Lipno – Łuczany. Największym pod względem wartości był projekt celowy tramwaju niskopodłogowego wdrożonego do produkcji wspólnie z PESA SA, których wyprodukowano już ok. 200 szt. Obecnie w Katedrze realizowane są dwa projekty międzynarodowe X – Sensor koordynowany przez firmę EC Systems (spin off Katedry) dotyczący konstrukcji bezprzewodowego czujnika oraz FOGA (BMZ koordynator projektu) dotyczący doskonalenia konstrukcji baterii Litowo – jonowych do zastosowań domowych i komunalnych.