LUS4NDT – projekt LIDER VIII

          

 

Projekt pod tytułem:

Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  LIDER VIII

Umowa nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017

Kierownik: dr inż. Łukasz Ambroziński


Realizowany projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod oraz praktycznych procedur przeznaczonych do bezkontaktowych badań nieniszczących elementów konstrukcji. W prowadzonych badaniach szczególny nacisk położony będzie na rozwój metod laserowego wzbudzania i detekcji ultradźwięków do wykrywania wad w blachach stalowych poddawanych procesowi tłoczenia. System pomiarowy wykorzystywał będzie impulsowy laser do generowania fal ultradźwiękowych oraz unikatowy wysokoczuły interferometr zbalansowanym typu Sagnac do detekcji.

Na rozwiązanie problemu składają się następujące elementy:

  •  wyboru modu stosowanej fali ultradźwiękowej optymalnej do detekcji uszkodzeń w proponowanym rozwiązaniu,
  • opracowanie sposobu generowania potrzebnego modu poprzez odpowiednie kształtowanie wiązki impulsu laserowego,
  • dobór optymalnego pasma pracy interferometru i modyfikacja urządzenia do pracy w tym zakresie.
  • opracowanie algorytmów detekcji uszkodzeń pozwalających na uzyskanie odpowiednio dużej rozdzielczości obrazowania i ekstrakcji informacji diagnostycznej.

Prowadzone prace wspomagane będą przez zastosowanie symulacji numerycznych w celu odpowiedniego kształtowania wiązki impulsu świetlnego oraz opracowania i testowania algorytmów przetwarzania sygnałów.

Efektem końcowym prowadzonych prac będzie modułowe stanowisko pomiarowe składające się z impulsowego lasera wzbudzającego, interferometru, jednostki akwizycji danych oraz skanera pozycjonującego wraz z pakietem oprogramowania opracowanym w ramach projektu. Oprogramowanie to pozwoli na wirtualne testowanie procesu badania a także na prezentację zobrazowań defektów oraz wyodrębnianie informacji o uszkodzeniu na podstawie przyjętych kryteriów akceptowalności w postaci alarmu.