Laboratorium Analizy Modalnej

1. Możliwości badawcze/pomiarowe

Wyposażenie laboratorium pozwala na prowadzenie badań modalnych (wyznaczanie częstotliwości i postaci drgań własnych) w laboratorium lub na obiekcie rzeczywistym (podzespoły maszyn, konstrukcje wsporcze, środki transportu, budowle). W laboratorium można też testować algorytmy identyfikacji modelu dynamicznego wirników maszyn wirnikowych.

 

 2. Oferta usługowa

Pracownicy prowadzący badania w laboratorium mają szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań drgań i oferują udział w projektach naukowych obejmujących analizę drgań, identyfikacje modelu dynamicznego podatnych układów mechanicznych, a w szczególności eksperymentalną analizę modalną.

 

3. Aparatura pomiarowa i wyposażenie laboratorium

  • Elektrodynamiczne wzbudniki drgań wraz ze wzmacniaczami do wzbudzania drgań badanych konstrukcji firm TiraVib oraz Robotron.
  • Trójosiowe akcelerometry firmy PCB do pomiaru przyspieszeń drgań badanych konstrukcji.
  • Jednoosiowe akcelerometry firmy PCB do pomiaru przyspieszeń drgań badanych konstrukcji.
  • Jednoosiowe akcelerometry sejsmiczne firmy PCB do pomiaru niskoczęstotliwościowych drgań konstrukcji budowlanych.
  • Młotki modalne firmy PCB do wzbudzania drgań badanych konstrukcji.
  • Analizatory sygnałów dynamicznych LMS SCADAS III (28 kanałów) oraz LMS SCADAS Mobile (16 kanałów) wykorzystywanych do rejestracji i analizy sygnałów dla potrzeb przeprowadzenia analizy modalnej.
  • Uniwersalna karta pomiarowa do analizatora SCADAS Mobile (8 kanałów) umożliwiająca rejestrację sygnałów zarówno z czujników przyspieszeń jak i tensometrów różnego typu.
  • Rejestrator sygnałów czasowych TEAC Gx-01 (16 kanałów).
  • Dwa stanowiska do badania dynamiki maszyn wirnikowych wraz z oprogramowaniem LabVIEW.
 SAMSUNG