FOGA

Projekt FOGA pt. „Long life interconnected smart battery system for off-grid applications” realizowany jest w ramach Programu KIC Innoenergy w konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej
z partnerami przemysłowymi: BMZ GmbH, EC Systems sp. z o.o. oraz Wichary Technic sp. z o.o..
Tematyka projektu:
Celem projektu jest przygotowanie modułowego systemu magazynowania energii, pozwalającego na pracę ze źródłami energii odnawialnej ze źródeł takich jak turbiny wiatrowe lub panele słoneczne. Przykładowe aplikacje to lampy uliczne, znaki drogowe oraz do instalacje domowe. Katedra prowadzi badania charakterystyk akumulatorów oraz symulacje rozładowania/ładowania celem umożliwiania przewidywania stanu zdrowia i zaproponowania sposobu użytkowania prowadzącego do najmniejszej degradacji ogniw.

 

Kierownik projektu na AGH:      prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl