Publikacje zawierające wyniki projektu

Artykuły w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Antoni Basta, Monika Piwowar, Maciej Petko, Grzegorz Karpiel, Daria Panek, Inga Ludwin, Robert Jach, Operative procedures supported with robotics systems and available endoscope procedures in operative gynecology, Bio-Algorithms and Med-Systems, 10 (3), pp. 139–149, 2014
 2. K. Holak, P. Kohut, K. Stangel-Wojcikiewicz, M. Kabzińska-Turek, J. Florczak, M. Petko: Oblique-viewing endoscope calibration in the diagnostics and treatment in the pelvis minor area, Bio-Algorithms and Med-Systems, 12(3), pp. 133-140, 2016, doi:10.1515/bams-2016-0013
 3. K. Stangel-Wojcikiewicz, M. Petko, K. Kobus, M. Majka, T. Gołąbek, P. Chłosta, A. Basta: Regenerative medicine- techniques and methods of administering autologous derived stem cells in urinary incontinence, Ginekologia Polska, 87(3), pp. 205–210, 2016

Pozostałe publikacje

 1. M. Petko, K. Stangel-Wójcikiewicz, G. Karpiel, Robot do wspomagania zabiegów chirurgicznych w obrębie miednicy mniejszej, „Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika”, 2014, z. 194 : Postępy robotyki, t. 2, s. 413–422

 2. Regenerative medicine for the treatment of urinary incontinence, Stangel-Wójcikiewicz K. [ed.], Wyd. UJ, 2016.

 3. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz [red.] „Medycyna regeneracyjna w leczeniu nietrzymania moczu”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, ISBN: 978-83-233-3749-2
 4. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Maciej Petko, Antoni Basta, Grzegorz Karpiel, Opracowanie robota do wspomagania nowej metody liczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z wykorzystaniem komórek macierzystych, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Tadeusza Uhla, Kraków; Radom: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2014, s. 55–62, ISBN: 978-83-7789-266-4
 5. Daria Panek, Joanna Florczak, Trójwymiarowe obrazowanie miednicy mniejszej kobiety, [w:] „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki: 5 edycja: materiały konferencyjne” [red. wyd. Marcin Kuczera], Kraków: CREATIVETIME, 2014, s. 28–34. ISBN: 978-83-63058-38-8
 6. Joanna Florczak, Krzysztof Holak, Maciej Petko, Kalibracja toru optycznego endoskopu dla potrzeb obrazowania podczas zabiegów chirurgicznych, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 17–26, ISBN: 978-83-943189-0-1
 7. Konrad Kobus, Grzegorz Karpiel, Maciej Petko, Grzegorz Góra, Konrad Gac, Mechanizm śrubowy z napędem bezpośrednim, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 67–77, ISBN: 978-83-943189-0-1
 8. Piotr Żakiewicz, Daria Panek, Łukasz Pieczonka, Maciej Petko, Opracowanie nieliniowego odkształcalnego modelu elementów skończonych kobiecej cewki moczowej, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 235–248, ISBN: 978-83-943189-0-1
 9. Krzysztof Holak, Piotr Kohut, Maciej Petko, Rekonstrukcja toru narzędzi chirurgicznych w przestrzeni z wykorzystaniem stereowizji, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 53–65, ISBN: 978-83-943189-0-1
 10. Daria Panek, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć, Maciej Petko, Segmentacja cewki moczowej na obrazach MRI i USG, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 143–154, ISBN: 978-83-943189-0-1
 11. Maciej Petko, Grzegorz Karpiel, Konrad Kobus, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Stanowisko do badań toru narzędzi chirurgicznych podczas operacji endoskopowych w obrębie miednicy mniejszej, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 167–180, ISBN: 978-83-943189-0-1
 12. Maciej Petko, Grzegorz Karpiel, Konrad Gac, Grzegorz Góra, Konrad Kobus, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Daria Panek, System profilometrii cewkowej dla robota medycznego, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 155–166, ISBN: 978-83-943189-0-1