PBS-Epicla

 EPICLA

 

Opis projektu:

Projekt zakłada opracowanie i testowe wdrożenie niekomercyjnego prototypu systemu służącego do oceny stanu technicznego nowoczesnych przekładni obiegowych dużych mocy spotykanych najczęściej w turbinach wiatrowych i maszynach górniczych. Jak pokazuje doświadczenie partnera przemysłowego, obecnie stosowane metody oceny stanu technicznego takich przekładni nie przynoszą oczekiwanych efektów, z kolei nowe metody akademickie nie spełniają warunków przemysłowych. Dzięki realizacji dotychczasowych projektów z zakresu badań podstawowych, członkom zespołu badawczego udało się opracować modele sygnałów maszyn pracujących w silnie zmiennych warunkach oraz innowacyjną metodę ICPCP (wynalazek 396179A1) oceny stanu technicznego przekładni obiegowych na podstawie analizy sygnałów drgań. Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja metod oceny stanu przekładni, uwzględniających ograniczenia środowiskowe. Komercyjne wdrożenie systemu może pozwolić na oszczędności kilkudziesięciu milionów zł rocznie.

 

Projekt realizowany w konsorcjum:

1. Lider – EC Systems sp. z o.o.

2. Partner – Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Tomasz Barszcz

Kierownik zadań realizowanych przez AGH: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Okres realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2018

Wartość projektu: 2 816 650,00 

Dofinansowanie: 1 497 650,00