Laboratorium Badań Nieniszczących

1. Możliwości badawcze/pomiarowe

W laboratorium prowadzone są badania nad badaniem własności dynamicznych oraz wykrywanie uszkodzeń konstrukcji mechanicznych w czasie ich eksploatacji z wykorzystaniem metod ultradźwiękowych. W laboratorium prowadzone są również prace związane z propagacją fal Lamba w materiałach kompozytowych oraz konstrukcjach wielomateriałowych. Prowadzone są również prace nad zastosowaniem metod ultradźwiękowych w badaniu dynamiki łopatek oraz detekcji ich uszkodzeń.

 2. Oferta usługowa

Pracownicy prowadzący badania w laboratorium mają szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod ultradźwiękowych oraz analizy propagacji fal Lamba w konstrukcja mechanicznych.

 3. Aparatura pomiarowa i wyposażenie laboratorium

  • Systemy generowania fal ultradźwiękowych.
  • Systemy akwizycji danych o wysokiej częstotliwości próbkowania do 2MHz.
  • Generatory sygnałów z możliwością generowania dowolnych przebiegów czasowych.
  • Oscyloskopy analogowe i cyfrowe.
  • Dwa systemy do detekcji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych z zastosowaniem ultradźwiękowych metod zanurzeniowych
  • Derotator firmy POLYTEC do bezkontaktowego pomiaru drgań łopatek wirników w trakcie pracy maszyny wirnikowej.
 Derotator  SAMSUNG