TEGTEC

TEMATYKA PROJEKTU

Problem stabilizacji temperatury elementów maszyn szybkoobrotowych, zwłaszcza ich węzłów łożyskowych rozwiązywany jest poprzez zastosowanie dodatkowych obiegów chłodzących. Technologia łożysk foliowych pozwoliła na eliminację potrzeby chłodzenia i pozwala na konstruowanie urządzeń bezolejowych. Efektem tego jest podwyższenie temperatury pracy samych łożysk oraz innych elementów maszyny. W szczególnych przypadkach obciążeń może dojść do utraty stabilności termicznej układu łożyskowania lub zbytniego podwyższenia temperatury pracy układów stowarzyszonych. Głównym celem tego projektu jest analiza możliwości poprawy stabilności termicznej łożysk foliowych przy wykorzystaniu materiałów termoelektrycznych. Zakładane działanie to lokalne oddziaływanie na strukturę folii łożyska oraz wykorzystanie strat cieplnych urządzenia do zasilania systemu stabilizacji.