Publikacje zawierające wyniki projektu

Artykuły w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Jacek Augustyn, New Methodology of Designing Inexpensive Hybrid Control-Acquisition Systems for Mechatronic Constructions. “Sensors”, 2013, 13, pp. 17222-17240
 2. Jacek Augustyn, Real-Time Performance of Hybrid Mobile Robot Control Utilizing USB Protocol, „International Journal of Advanced Robotic Systems”, 12:14, pp..1-12, 2015 DOI: 10.5772/60028
 3. Jacek Augustyn, Andrzej Tutaj, Evaluation and optimisation of communication performance in a hybrid measurement and control system, „Studies in Informatics and Control”; 23 (4), pp. 341–350, 2014
 4. Andrzej Tutaj, Jacek Augustyn, Low cost environment for rapid prototyping of control algorithms for mechatronic plants based on Microsoft Office Excel application, “Measurement, Automation, Monitoring”, 61 (2), pp. 43–46, 2015
 5. Jacek Augustyn, Pawel Maslanka and Grzegorz Hamuda, Hi-speed USB based middleware for integration of real-time systems with the Cloud, “International Journal of Distributed Sensor Networks”, Volume 2016, Article ID 2415016, pp.1-10, 2016

Pozostałe publikacje

 1. Paweł Rotter, Wiktor Muroń, Piotr Lizończyk, Wykrywanie zanieczyszczeń w roztworach leków cytostatycznych na podstawie obrazu, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Tadeusza Uhla, Kraków; Radom: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2014, s. 47–54, ISBN: 978-83-7789-266-4
 2. Grzegorz Góra, Wykorzystanie napędów bezpośrednich w mechatronice, [w:] „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki: 5 edycja: materiały konferencyjne” [red. wyd. Marcin Kuczera], Kraków, CREATIVETIME, 2014, s. 40–46, ISBN: 978-83-63058-38-8.
 3. Paweł Król, Daniel Prusak, Grzegorz Karpiel, Maciej Petko, Wielokanałowa dozująca pompa perystaltyczna, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 103–114, ISBN: 978-83-943189-0-1
 4. Piotr Mars, Konstrukcja obwodu magnetycznego nietypowego silnika bezpośredniego z dzielonym stojanem, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 115–126, ISBN: 978-83-943189-0-1
 5. Daniel Prusak, Konrad Kobus, Jan Żarów, Eliasz Kańtoch, Automatyzacja przygotowywania leków cytostatycznych, [w:] „Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane”: praca zbiorowa pod red. Michała Mańki, Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015, s. 181–192, ISBN: 978-83-943189-0-1
 6. Paweł Rotter, Wiktor Muroń, Algorytmy wizyjnego systemu sterowania i kontroli dla zautomatyzowanego procesu przygotowywania leków cytostatycznych, NOT Rzeszów, 2016, ISBN: 978-83-943506-0-4
 7. Piotr Mars, Zastosowanie napędów bezpośrednich w urządzeniach mechatronicznych, [w:] Marcin Kuczera, Krzysztof Piech [red.] „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Kraków, CREATIVETIME, 2015, s. 663–668, ISBN: 978-83-63058-46-3