Transfer technologii

Badania naukowe oraz prace rozwojowe prowadzone w ramach Katedry zaowocowały powstaniem wielu spółek spin-off. Wśród nich wyróżnić można spółki:

 UAVS Poland będącą producentem bezzałogowych jednostek latających wyposażonych w systemy optyczno-pomiarowe.

RIOT Technologies przedmiotem działalności spółki jest komercjalizacja wyników badań z zakresu robotyki mobilnej i mechatroniki w szczególności rozwiązań z obszaru autonomicznych robotów mobilnych i platform.

MONIT SHM  realizująca projekty badawcze i przemysłowe związane z badaniami nieniszczącymi, monitorowaniem stanu technicznego konstrukcji oraz kontrolą jakości.

Enetech sp. z o. o. zajmująca się wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych w tłumieniu drgań, odzyskiem ciepła odpadowego oraz fotowoltaiką.

 Reliability Solutions  misją firmy jest transfer wiedzy i nowoczesnych rozwiązań z zakresu utrzymania technicznego maszyn ze sfery nauki do przemysłu.

ReLearn działalność spółki opiera się na transferze know-how oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do przemysłu – ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania procesów, maszyn i struktur przemysłowych.

 

 

Więcej informacji na temat portfela spółek można znaleźć na stronie INNOAGH sp. z o.o. – portfel spółek spin-off, akademickie start-upy