Transfer technologii

Badania naukowe oraz prace rozwojowe prowadzone w ramach Katedry zaowocowały powstaniem wielu spółek spin-off. Wśród nich wyróżnić można spółki:

 UAVS Poland będącą producentem bezzałogowych jednostek latających wyposażonych w systemy optyczno-pomiarowe.

MONIT SHM  realizująca projekty badawcze i przemysłowe związane z badaniami nieniszczącymi, monitorowaniem stanu technicznego konstrukcji oraz kontrolą jakości.

Enetech sp. z o. o. zajmująca się wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych w tłumieniu drgań, odzyskiem ciepła odpadowego oraz fotowoltaiką.

 Reliability Solutions  jest firmą typu spin-off powstałą na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nasza misja polega na transferze wiedzy i nowoczesnych rozwiązań z zakresu dziedziny utrzymania technicznego maszyn ze sfery nauki do przemysłu.