Skład osobowy

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie zatrudnia 45 nauczycieli akademickich (link) oraz 34 doktorantów (link).