Skład osobowy

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie zatrudnia 32 pracowników naukowych (link) oraz 35 doktorantów (link).