Skład osobowy

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie zatrudnia 40 nauczycieli akademickich (link) oraz 35 doktorantów (link).