3dT – PROJEKT LIDER XI

          

 

 

Projekt pod tytułem:
Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem termografii laserowej
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  LIDER XI
Umowa nr LIDER/1/0001/L-11/19/NCBR/2020
Kierownik: dr inż. Jakub Roemer


Celem projektu jest opracowanie oraz budowa prototypu systemu diagnostycznego bazującego na termografii skaningowej z wymuszeniem laserowym. Nowością w opracowanym systemie będzie zaproponowana przez wnioskodawcę procedura przetwarzania danych termowizyjnych w czasie rzeczywistym. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na redukcję rozmiaru sekwencji termowizyjnych. Nowe podejście umożliwi prostą i skuteczną implementację technik uczenia maszynowego. Zaproponowany system stanowić będzie kompletny skaner wraz z oprogramowaniem do automatycznego prowadzenia pomiarów, przetwarzania danych oraz interpretacji wyników.