O Katedrze

Celem Katedry Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie oraz kształcenie naukowców i inżynierów spełniających wymagania współczesnego rynku pracy.

Katedra Robotyki i Mechatroniki powstała w roku 1999 a jej twórcą był Profesor Józef Giergiel. Katedra prowadzi działalność w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej. Katedra Robotyki i Mechatroniki realizuje badania naukowe oraz kształci studentów m.in. w zakresie robotyki, mechatroniki, metod numerycznych, diagnostyki maszyn, monitorowania stanu technicznego konstrukcji, badań nieniszczących idynamiki strukturalnej.

Katedra zatrudnia 52 pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy realizują prace w pięciu obszarach tematycznych:

  • Robotyka i mechatronika (roboty inspekcyjne, usługowe, przemysłowe i medyczne)
  • Dynamika strukturalna
  • Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji (SHM), Badania Nieniszczące (NDT), Diagnostyka maszyn (CM)
  • Materiały i konstrukcje inteligentne
  • Modelowanie oraz symulacje numeryczne

Wśród 52 pracowników zatrudniamy 4 profesorów tytularnych, 27 profesorów uczelni oraz 22 adiunktów. Do rozwiązywania problemów naukowych oraz praktycznych problemów technicznych w Katedrze stosowane jest podejście mechatroniczne charakteryzujące się pracą zespołową, interdyscyplinarnością oraz integracją dziedzin. Takie podejście umożliwia  szersze spojrzenie na rozwiązywany problem (nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale również z punktu widzenia rynkowego), co z  kolei daje możliwość uzyskania nie tylko wartościowych wyników naukowych, ale również efekty utylitarne w postaci wdrożeń.