OPTONDT – projekt LIDER VII

Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych (OPTONDT)

 

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu pomiarowego służącego do badań nieniszczących kompozytów strukturalnych wykorzystywanych w strukturze nośnej odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych. System pomiarowy bazował będzie na nowatorskiej technice badań nieniszczących jaką jest spektroskopia liczby falowej i uzupełni istniejącą obecnie lukę pomiędzy dostępnymi metodami diagnostyki lokalnej i globalnej. Opracowywany system diagnostyczny bazował będzie na technikach laserowych i będzie w pełni bezkontaktowy zarówno po stronie wzbudzenia fal sprężystych jak i po stronie akwizycji sygnałów.

 

Projekt nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016

 

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Łukasz Pieczonka

http://home.agh.edu.pl/~lpiecz

 

Strona internetowa projektu
http://comptest.agh.edu.pl