Potencjał komercjalizacyjny wyników projektu

Projekt Cytorobot powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane z gospodarki dotyczące efektywnych systemów. Problem dotyczący wymagań i zagrożeń przy pracy z cytostatykami nie został zautomatyzowany w żadnym z polskich szpitali. Przed samym projektem wykonane zostały badania ankietowe wskazujące na duże zainteresowanie potencjalnym systemem, który uwalniałby techników farmacji, a często nawet personel obsługi pacjenta od konieczności pracy z tak toksycznymi materiałami, z drugiej strony generowałby spore oszczędności w kontekście zużycia leków i kosztów pracowniczych dla szpitala. Natomiast na świecie istnieją ok. 3 typy maszyn do preparacji cytostatyków, ale żadna z nich nie spełnia wymogów efektywnej i szybkiej pracy przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i możliwości dopasowania do pomieszczeń szpitalnych bez konieczności budowy i wyposażania nowych, co jest też jedną z przyczyn nikłego poziomu używania tego typu systemów.