Badania

Katedra Robotyki i Mechatroniki składa się z 7 grup badawczych, zajmujących się: Mechatroniką i Robotyką (roboty inspekcyjne, usługowe, przemysłowe i medyczne), Dynamiką Strukturalną,  Monitorowaniem Stanu Konstrukcji Diagnostyką maszyn oraz Badaniami Nieniszczącymi, Materiałami i Konstrukcjami Inteligentnymi,  Zaawansowanymi Metodami Przetwarzania Sygnałów i Analizy Danych oraz Modelowaniem oraz Symulacjami Numerycznymi konstrukcji inżynierskich, materiałów polimerowych oraz biomateriałów. Katedra Robotyki i Mechatroniki kształci ponad 390 studentów na poziomie inżynierskim i magisterskim oraz 35 doktorantów. W ramach Katedry zatrudnionych jest 32 pracowników naukowo-badawczych oraz 5 pracowników technicznych i administracyjnych. Badania naukowe oraz prace rozwojowe prowadzone w ramach Katedry zaowocowały powstaniem wielu spółek spin-off. Profil działalności społek pisn-of opisany jest w dziale Transfer Technologii.