Wydarzenia archiwalne

SEMINARIUM

Kraków, Reymonta 9

Autor: dr inż. Ewa Spiesz (TU Delft) Prezentacja: "Materiomics of biological and nature-inspired materials." (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor: dr hab. inż. Karol Seweryn, CBK PAN Temat:  "Space Technologies" (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor: prof. Bogdan Piwakowski Temat:  "Zasady funkcjonowania, modelowane i zastosowanie bezkontaktowych metod ultradźwiękowych do badań nieniszczących materiałów betonowych" (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN Temat:  "Zdecentralizowane półaktywne tłumienie drgań swobodnych przy wykorzystaniu węzłów o sterowalnej... (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor: dr Marcin Lewandowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Temat:  "Nowe metody i aparatura w ultradźwiękowych badaniach nieniszczących (przemysłowych i... (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor: mgr inż. Piotr Mars Temat:  "Modelowanie napędów bezpośrednich" (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor: mgr inż. Wojciech Staszewski Temat: "Autonomiczne systemy diagnostyki wibroakustycznej do monitorowania systemów mechatronicznych" (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski, dr inż. Rafał Kowalik, UTH Radom Temat:  "Wybrane problemy rozjazdów kolejowych" (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor : mgr inż. Jakub Roemer Temat seminarium :  "The use of thermoelectric materials for improving thermal stability of foil... (więcej...)

Seminarium

Kraków, Reymonta 9

Autor : mgr inż. Mateusz Gawroński Temat seminarium :  "Identyfikacja i lokalizacja źródeł emisji akustycznej w oparciu o sieć czujników... (więcej...)