Mechatronicy – Praktyczni inżynierowie przyszłości

Katedra Robotyki i Mechatroniki koordynuje projekt dydaktyczny dla studentów I stopnia kierunki Mechatronika (nabór 2012/13).

Numer projektu: POKL.04.01.02-00-115/12
Koordynator dr hab. inż. Wojciech Lisowski
Strona projektu: http://home.agh.edu.pl/~mechatkz/
Projekt jest częścią Programu Operacyjnego kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Socjalnego. 
Celem projektu jest wsparcie edukacji poprzez: 

  • granty dla uczestników
  • wizyty w ośrodkach przemysłowych
  • wizyty na targach krajowych i międzynarodowych
  • kursy uzupełniające
  • dodatkowe kursy
  • szkolenia techniczne
  • konkursy w projektowaniu i prototypowaniu urządzeń mechatronicznych 
  • szkolenia