Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Projekt stanowiska do wyznaczania w?asno?ci bezw?adno?ciowych satelity typu CUBSAT
Design of experimetal rig for testing of inerta proprties of CUBSAT satelite
W ramach pracy wykonany b?dzie projekt stanowiska laboratoryjnego do badania po?o?enia ?rodka masy satelity tupu CUBSAT oraz jego podzespo?w. Na stanowisku maja by? wyznaczane wszystkie sk?adowe tensora momentw bezw?adno?ci.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
Cove7
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.