Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Modelowanie 1D lotu statku powietrznego
Modeling of airplane flight in 1D techniques
w ramach pracy nale?y wykona? model samolotu o wybranej konfiguracji w oprogramowaniu Virtual Lab, oprogramowanie zostanie udost?pnione wykonuj?cemu prace lub praca mo?e by? wykonana w lab. KRiM. Nale?y wykona? modu? oblicze? aerodynamicznych w programie AMESIM, w najprostszej postaci oraz wykona? przyk?ad modelowania wybranego samolotu z wizualizacj? w dowolnym programie np. MATLAB. Wymagana znajomo?c podstawowych praw fizyki zwi?zanych z aerodynamik? oraz oprogramowania AMESIM i MATLAB
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
Eq2F8
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.