XVI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego 2016-06-03

Katedra Robotyki i Mechatroniki pragnie zaprosić na XVI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego.

 

Ramowy Plan Konferencji

Czwartek 2 czerwca 2016

Budynek D1 i-piętro sala 103

9:30 -10:30 Rejestracja

10:30 – Rozpoczęcie Konferencji

11:00 –Sesja I

11:00 M. Miszczyński, P.Zbyrad, T. Stepinski, T.Uhl, J.Lis, P.Packo Analiza i projektowanie przetworników piezoelektrycznych dla selektywnego wzbudzania fal prowadzonych
11:20 K.Grabowski, P.Zbyrad, T.Uhl, P.Paćko Sensory oparte o nanostruktury węglowe w diagnostyce konstrukcji
11:40 M.Gawroński, K.Grabowski, T.Uhl, P.Paćko Monitorowanie stanu konstrukcji przy wykorzystaniu emisji akustycznej dla stali dwufazowej
12:00 P.Kijanka, W.J. Staszewski, P.Packo Analiza zjawisk falowych w kontekście błędów numerycznych charakterystyk spektralnych
12:20 M.Łabędzki, G.Mięsowicz, M.Giergiel Koncepcja robota do inspekcji linii wysokiego napięcia
12:40 P.Zdziebko, T.Uhl Simulation methods of the pantograph-catenary dynamic interaction

 

13:00-14:30 Przerwa Obiadowa

 

14:30-16:30 Sesja II

14:30 P.Pietrzak Symulacja ruchu manipulatora typu tripod
14:50 T.Buratowski, Ł. Mitka Simulation and verification of SLAM navigation system for mobile platform.
15:10 K.Kaliński Zmodyfikowana metoda wyznaczania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona podczas frezowania przedmiotów podatnych
15:30 P.Herbin,  M.Pajor Modelowanie kinematyki prostej, odwrotnej oraz jakobianu prędkości w sterowaniu żurawiem samochodowym o redudantej strukturze kinematycznej
15:50 M. Saków, M.Pajor, A.Parus Układ sterowania samowyznaczający siły oddziaływania środowiska na manipulator wykonawczy w czasie pracy systemu telemanipulacyjnego
16:10 P. Palczewski, M. Giergiel Projekt i budowa drukarki 3Dz wykorzystaniem elementów Lego
16:30 G. Karpiel, D.Prusak, R.Sitek, M.Goczał, T.Leński Analiza przyspieszeń na torze typu rollercoaster

 

 

 

Piątek 3 Czerwca 2016

Budynek D1 i-piętro sala 103

10:00-12:00 Sesja III

10:00 Z.Śliwa, T.Uhl, K.GrabowskiInstalacja turbiny wodnej na zrzucie ścieków oczyszczonych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie. Analiza SWOT/TOWS.
10:20 K.Grabowski, Z.Śliwa, T.UhlEfektywne wykorzystanie biogazu na przykładzie Zakładu Oczyszczania Ścieków „Płaszów”
10:40 P.Król, J.Bryła, M.Lubieniecki, T.UhlAnaliza możliwości obniżenia energochłonności zakładu oczyszczania ścieków przez zmiany w sposobie sterowania dużymi odbiornikami energii
11:00 M. Ciszewski, M. Giergiel, T. BuratowskiModelowanie, symulacje i weryfikacja mobilnego robota do inspekcji rurociągów z adaptacyjnym systemem rekonfiguracji mechanizmu jezdnego
11:20 G.Góra, G.Karpiel, D.Prusak, R.Sitek, M.Goczał, T.LeńskiSterownik oparty na mostkach IGBT dla silnika typu BLDC
11:40 J. Bryła, A.MartowiczSuperelasticity in shape memory materials – sensitivity analysis via numerical simulations

12:00 – Zakończenie konferencji