Katedra Robotyki i Mechatroniki zaprasza na seminarium wydziałowe, dotyczące wniosku o wszczęcie procedury habilitacyjnej dr inż. Łukasza Pieczonki p.t.: „Nieklasyczne metody detekcji i obrazowania uszkodzeń w materiałach konstrukcyjnych„, które odbędzie się w dniu 28 marca o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału IMiR.

Katedra Robotyki i Mechatroniki zaprasza na prezentację nowych wibrometrów laserowych firmy Polytec która odbędzie się 16 maja 2017 o godz. 11:00 w sali 103 w budynku D1.

Szczegółowych informacji udziela Dr inż. Łukasz Pieczonka, tel. 36-40

 

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki zaprasza na prezentację rozwiązań sprzętowych firmy Bossa Nova Technologies która odbędzie się 10 maja 2017 o godz. 10:00 w sali 103 w budynku D1.

 

Głównym przedmiotem spotkania będzie system interferometryczny Quartet (http://www.bossanovatech.com/quartet.htm)

Szczegółowych informacji udziela Dr inż. Łukasz Pieczonka, tel. 36-40

Autor : mgr inż. Michał Ciszewski

Temat seminarium :  „Modelowanie i sterowanie mobilnego robota gąsienicowego do inspekcji rurociągów”

Autor : dr hab. Cecylia Wardak

Temat seminrium :  „Zastosowanie elektrod jonoselektywnych ze stałym kontaktem do oznaczania niskich
stężeń metali w próbkach rzeczywistych”

 

Autor : dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS

Temat seminarium :  „Zastosowanie woltamperometrii stripingowej do oznaczania niskich stężeń
pierwiastków w wodach naturalnych z wykorzystaniem różnych elektrod pracujących”

 

Szczegółowych informacji udziela
dr hab. inż. Paweł Paćko (12 617 36 77)