Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr hab. in?. Tomasz Barszcz Analiza danych z blokw energetycznych w celu wykrywania anomalii i predykcji uszkodze?
Analysis of data from power generation units for anomaly detection and fault prediction
Praca realizowana we wsp?pracy z ALSTOM Switzerland. Analiza danych z rzeczywistych blokw energetycznych (nowoczesne turbiny gazowe), przede wszystkim w pakiecie Matlab z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Mo?liwo?? odbycia praktyki w firmie.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
pxNNr
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.