Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Micha? Lubieniecki Realizacja sztucznych indukcyjno?ci o niskim poborze mocy w autonomicznych uk?adach t?umienia drga?.
Implementation of a low-power artificial inductances in the autonomous piezoelectric vibration dampers.
Uk?ady sztucznej indukcyjno?ci ze wzgl?du na swoj? mas? oraz wymiary gabarytowe stanowi? alternatyw? dla cewek indukcyjnych w uk?adach typu shunt damping. Praca ma na celu symulacyjne porwnanie mo?liwych realizacji uk?adw syntetycznej indukcyjno?ci oraz praktyczn? realizacj? wybranych konstrukcji.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
CHRNC
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.