Master’s theses

Opiekun Temat Opis
dr in?. Piotr Czop Metoda usuwania b??du ?ledzenia sygna?u zadanego testera serwo-hydraulicznego
Celem pracy jest opracowanie metody kompensacji b??du ?ledzenia sygna?u zadanego testera serwo-hydraulicznego. Zastosowany zostanie metoda modelu odwrotnego zrealizowana, jako korektor programowy strojony w trybie off-line. Testy zostan? przeprowadzone w oparciu o model symulacyjny oraz obiekt rzeczywisty. Narz?dzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji); Kompetencje: identyfikacji systemw, automatyka.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
Ynd6i
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.