Andrii Kudriashov PhD

kuan Email:  andrii.kudriashov@gmail.comTel. : 691 490 737

Room : C6 418

Publikacje BG AGH

Linkedin

Home page

 Konsultacje/Consults:

  • Wtorek/Tuesday   17:30-18:30
  • Piątek/Friday   17:30-18:15

Obszar działalności

  • Mobile Robots
  • Vision systems/Navigation/SLAM
  • Embedded Systems
  • Electronics

Działalność dydaktyczna

  • Elektronika w mechatronice / Electronics in Mechatronics
  • Optyka i optoelektronika
  • Programowanie obiektowe / OOP (Java/Python)

 

Back