SKŁAD OSOBOWY

Grupa modelowania i symulacji numerycznych zajmuje się szeroka gamą problemów badawczych, wykorzystując różne metody modelowania do badania zjawisk zachodzących w różnych skalach czasowych oraz przestrzennych.

 

dr inż. Alberto Gallina

dr inż. Piotr Kijanka – Zaangażowany w prace nad sformułowaniem algorytmów numerycznych do symulacji sprzężeń termosprężystych w modelach konstrukcji mechanicznych. Prace obejmują również badanie stabilności numerycznej opracowanych narzędzi symulacyjnych.

dr inż. Adam Martowicz – Podejmowane prace badawcze dotyczą przede wszystkim nielokalnych metod modelowania w mechanice komputerowej, w tym perydynamiki oraz Metody Różnic Skończonych w sformułowaniu nielokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki redukcji dyspersji numerycznej oraz modelowania spontanicznej propagacji uszkodzeń w ciałach stałych. Ponadto w obrębie zainteresowań pozostają: monitorowanie stanu technicznego konstrukcji, techniki symulacyjne wspomagające badania nieniszczące, analizy wrażliwości i propagacji niepewności oraz wielokryterialna optymalizacja.

dr hab inż. Pawel Paćko

dr inż. Łukasz Pieczonka – zajmuje się zagadnieniami propagacji fal ultradźwiękowych w materiałach konstrukcyjnych, w szczególności technikami ogniskowania czasowo-przestrzennego fal ultradźwiękowych wykorzystywanymi do badań nieniszczących. Ponadto posiada bogate doświadczenie w obliczeniowych aspektach dynamiki strukturalnej, analizy niepewności i V&V.