O NAS

Grupa Symulacji Numerycznych oraz Modelowania wspiera wszystkie pozostałe grupy badawcze działające w ramach Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH.

Zainteresowanie grupy badawczej obejmuje całe spektrum zagadnień, od procesów zachodzących w materiałach w skali nano, aż do zachowania wielkich struktur inżynierskich.  Badamy, między innymi, procesy zachodzące w: materiałach kompozytowych, robotach, samochodach, elektrowniach wiatrowych czy też samolotach. Ponadto, zajmujemy się rozwojem takich metod modelowania jak m.in.: Local Interaction Simulation Approach (LISA), perydynamika oraz innych metod wieloskalowych.

Nasza grupa prowadzi badania w następującym zakresie:

 • nielokalne metody w analizach numerycznych dla ciał stałych (brył odkształcalnych)
 • propagacja fal w ciałach stałych
 • struktury periodyczne
 • analizy sprzężeń wibroakustycznych
 • analizy interakcji uszkodzenie-fala sprężysta
 • emisja akustyczna
 • geometryczne i materiałowe nieliniowości w modelach numerycznych
 • perydynamika
 • dyspersja numeryczna i narzędzia jej redukcji
 • Metoda Różnic Skończonych w mechanice komputerowej
 • definicja warunków brzegowych dla modeli numerycznych
 • technika obliczeniowa LISA w mechanice komputerowej
 • analiza propagacji niepewności
 • analizy wrażliwości
 • optymalizacja konstrukcji mechanicznych w zastosowanie modeli numerycznych
 • metamodele, Metoda Powierzchni Odpowiedzi
 • prawdopodobieństwo wykrycia uszkodzeń w zagadnieniu monitorowania stanu technicznego konstrukcji mechanicznych
 • analizy wieloskalowe
 • analizy wielodziedzinowe
 • sprzężenia rożnych narzędzi analiz numerycznych
 • sprzężenia metod lokalnych i nielokalnych modelowania kontinuum mechanicznego
 • hybrydowe techniki modelowania propagacji fal sprężystych w ciałach stałych
 • układy mikroelektromechaniczne (MEMS), piezoelektryczne przetworniki palczaste (IDT)
 • algorytmy sztucznej inteligencji
 • modelowanie stabilności oraz degradacji materiałów polimerowych
 • modelowanie tkanek biologicznych – Dynamika Molekularna, Gruboziarnista Dynamika Molekularna, MES, modelowanie ośrodków ciągłych
 • wieloskalowa anliza materiałów kompozytowych