Z przyjemnością informujemy, że członek naszego zespołu – Martyna Ekiert, podczas konferencji 20th International Conference on Biomechanics and Modelling in Mechanobiology (Nowy Jork, 3-4.06.2018), została nagrodzona tytułem “Best Presentation Award” za prezentację „A study of influence of tendon freezing on mechanical properties of tendon fascicles” (autorzy: M .Ekiert, A. Mlyniec).

 

Badania, których wyniki były prezentowane podczas konferencji, są prowadzone w ramach projektu PRELUDIUM (nr: 2015/17/N/ST7/03729) pt. Chemomechaniczne modelowanie hierarchicznej struktury ścięgna w procesie mrożenia na granicy przejścia fazowego woda-lód, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
 
Gratulacje!