ZAGADNIENIA BADAWCZE

Grupa Biomechaniki i Materiomiki zajmuje się szeroko pojętymi badaniami zależności pomiędzy strukturą materiału, procesami zachodzącymi w materiale  a ich właściwościami fizykochemicznymi. Nasze badania obejmują głównie tkanki biologiczne ale także materiały polimerowe, kompozyty jak i materiały przewodzące.

 

Projekty prowadzone w ramach działalności grupy:

  1. Projekt OPUS: „Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna – rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice ścięgna” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (nr 2016/23/B/ST7/01440)
  2. Projekt PRELUDIUM: „Chemomechaniczne modelowanie hierarchicznej struktury ścięgna w procesie mrożenia na granicy przejścia fazowego woda-lód.” Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (nr 2015/17/N/ST7/03729)

Głównym celem projektu PRELUDIUM jest ocena zmian właściwości lepkosprężystych ścięgna narażonego na działanie ultra-niskich temperatur w procesie głębokiego mrożenia. Badania prowadzone w projekcie oparte są na zastosowaniu podejścia wieloskalowego, a stosowane techniki badawcze uwzględniają m.in.: testy wytrzymałościowe, obrazowanie mikroskopowe oraz chemomechaniczne metody symulacji komputerowych.