SKŁAD OSOBOWY

Kto jest kim w grupie Biomechaniki i Mechaniki Polimerów:

 

Koordynator

 • dr hab inż. Andrzej Młyniec prof. AGH

 

Asystenci, Post-doc’y i doktoranci:

  Martyna Ekiert dr inż. -Asystentka w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie. Zakres jej działalności naukowej obejmuje badania eksperymentalne nad wpływem ultra-niskich temperatur na biomechanikę tkanek miękkich. Jej badania wykorzystują także techniki modelowania chemomechanicznego do badania stabilności biomateriałów.

Martyna jest kierownikiem projektu badawczego PRELUDIUM pt. Chemomechaniczne modelowanie hierarchicznej struktury ścięgna w procesie mrożenia na granicy przejścia fazowego woda-lód, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/17/N/ST7/03729).

Sylwia Dąbrowska dr inż. Zatrudniona na stanowisku post-doc’a w ramach projektu OPUS ” Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna – rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice ścięgien „. Zajmuje się badaniami eksperymentalnymi z zakresu biomechaniki ścięgien.
  Konrad Kloch MSc, doktorant w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie, stypendysta I edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe” finansowanego przez MNiSW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się analizie stabilności dynamicznych właściwości mechanicznych materiałów polimerowych poddawanych niekorzystnym warunkom środowiskowym. Stosowane przez niego metody badawcze obejmują zarówno techniki eksperymentalne jak i modelowanie numeryczne.
Marek Kalemba mgr inż, doktorant w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu bio-elektro-mechaniki tkanek biologicznych.

Badania prowadzone są w ramach grantów badawczych Opus oraz Preludium pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

 

…może to jest miejsce dla Ciebie…?

 

Współpraca:

 • Profesor Katarzyna Młyniec – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Dr Ewa Spiesz – Tu Delft

 

Goście:

 • dr inż. Assem Kyrykbayeva (Al-Farabi Kazakch National University)

 

Studenci/dyplomanci zaangażowani w realizację projektów:

 • inż. Krystian Szczepan
 • mgr. inż. Kaja Wójcik

 

Absolwenci:

 • mgr inż. Alexander Lacki
 • mgr inż. Paweł Sadło
 • mgr inż. Katarzyna Zuberek
 • mgr inż. Monika Suchońska
 • mgr inż. Michal Świergolik
 • mgr inż. Szymon Dębicki