dr hab. inż. Adam Martowicz, prof. AGH

Email:  adam.martowicz@agh.edu.pl

Telefon : (12) 617 36 40

Pokój : D1/411

Publikacje BG AGH

Google Scholar

ResearchGate

ResearcherID

Linkedin

Strona domowa

 

 

 

Obszar działalności


  • Mechanika komputerowa
  • Modelowanie interakcji fala sprężysta-uszkodzenie
  • Dyspersja numeryczna
  • Nielokalne techniki dyskretyzacji kontinuum mechanicznego
  • Analizy wielodziedzinowe
  • Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji
  • Analiza niepewności i wrażliwości
  • Dynamika strukturalna
  • Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji mechanicznych
  • Układy mikroelektromechaniczne (MEMS), piezoelektryczne przetworniki palczaste (IDT)

 

Działalność dydaktyczna


 

Back