O NAS

Nondestructive testing

 • kontrola wizualna (VI)
 • badania ultradźwiękowe (UT)
  • komwencjonalne badania (głowice kontaktowe)
  • skanowanie zanurzeniowe
  • matryce wieloelementowe (phased array)
 • Ultradźwięki  ze sprzężeniem przez powietrze (ACU)
  • metoda transmisji
  • metoda pitch-catch przy użyciu fal Lamba
 • wibrometr laserowy Dopplera – obrazowanie
 • termografiay
  • wibrotermografia
  • termografia impusowa
  • termografia laserowa

Diagnostyka maszyn wirujących

Nasze badania mają na celu opracowywanie metod i algorytmów do wczesnego wykrywania uszkodzeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzeń katastrofalnych, utracie produkcji i znacznych kosztów utrzymania ruchu. Dzięki naszym metodom możliwe jest wykrywanie uszkodzeń takich jak:

 • niewywaga
 • rozosiowanie
 • luzy
 • uszkodzenia łożysk
 • uszkodzenia przekładni