ZAGADNIENIA BADAWCZE

– Wizyjny pomiar przemieszczeń i ugięć konstrukcji

– Wizyjny pomiar drgań konstrukcji

– Wizyjna detekcja uszkodzeń konstrukcji

– Analiza modalna oparta o sygnały wizyjne

– Analiza dynamiki konstrukcji w oparciu o sygnały wizyjne z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej

– Rejestracja oraz wizualizacja postaci drgań ( w trybie ruchu zwolnionego)

– Rejestracja oraz analiza procesów szybkozmiennych (w tym testy niszczące obiektów technicznych)