ZAGADNIENIA BADAWCZE

Budowa filtra przestrzennego w oparciu o ODS.

Zastosowanie filtracji modalnej i przestrzennej do wykrywania uszkodzeń.

Zastosowanie diagramów rekurencyjnych do wykrywania uszkodzeń.

Zastosowanie transformaty falkowej i algorytmu RLS do identyfikacji parametrów modalnych w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie pomiarów wizyjnych do monitorowania zachowania energetycznej linii napowietrznej przy kamerze umieszczonej prostopadle i równolegle do przewodów.

Zastosowanie pomiarów czujnikami FBG do monitorowania zachowania energetycznej linii napowietrznej.