O NAS

Zespół Dynamiki Strukturalnej zajmuje się badaniami nad technikami identyfikacji i przetwarzania sygnałów oraz nowoczesnymi technikami pomiarowymi w ramach Katedry Robotyki i Mechatroniki.

Nasi pracownicy zajmują się zagadnieniami badawczymi związanymi z rozwojem algorytmów identyfikacji układów mechanicznych, głównie eksploatacyjnej i eksperymentalnej analizy modalnej, identyfikacji wymuszeń, identyfikacji układów nieliniowych, a także zastosowaniem pomiarów realizowanych przy pomocy czujników światłowodowych typu FBG oraz pomiarów wizyjnych dla potrzeb identyfikacji.

Nasz zespół zajmuje się następującymi obszarami badań:

Analiza modalna

 • filtracja modalna i przestrzenna w oparciu o pomiary eksploatacyjne,
 • tworzenie nowych algorytmów eksploatacyjnej analizy modalnej,
 • tworzenie oprogramowania do wspomagania eksperymentu, analizy i walidacji wyników,
 • analiza modalna układów nieliniowych,
 • analiza modalna maszyn wirnikowych,
 • analiza modalna realizowana w czasie rzeczywistym,
 • analiza modalna obiektów inżynierii lądowej,
 • szkolenia i konsulting w zakresie praktycznego zastosowania analizy modalnej,
 • wykonywanie analiz na zlecenia.

Identyfikacja wymuszeń

 • tworzenie nowych algorytmów identyfikacji wymuszeń w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • regularyzacja procesu identyfikacji,
 • rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z niepewnościami.

Nowe techniki pomiarowe w identyfikacji układów mechanicznych

 • zastosowanie systemów wizyjnych do pomiarów ugięć statycznych,
 • zastosowanie systemów wizyjnych do pomiarów dynamicznych,
 • eksploatacyjna analiza modalna oparta na sygnałach wizyjnych,
 • rejestracja i wizualizacja form drgań w trybie ruch zwolnionego,
 • dwu i trójwymiarowe pomiary drgań w wybranych punktach konstrukcji,
 • zastosowania pomiarów wizyjnych do monitorowania zachowania napowietrznej linii energetycznej,
 • zastosowanie pomiarów realizowanych czujnikami FBG do analizy modalnej.