SKŁAD OSOBOWY

Wszystkie niżej wymienione osoby mają swoje biura na czwartym piętrze budynku D-1:

dr inż. Adam Martowicz – pok. 411

dr inż. Andrzej Klepka – pok.  409

dr inż. Michał Mańka – pok.  403

dr inż. Michał Lubieniecki – pok.  411

mgr inż. Jakub Roemer – pok.  411