O NAS

Grupa materiałów i konstrukcji inteligentnych prowadzi pracę związane z implementacją materiałów inteligentnych w konstrukcjach inżynierskich w zagadnieniach takich jak pozyskiwanie energii, monitoring stanu konstrukcji czy techniki sensoryczne. Realizowane prace często dotyczą istotnych problemów inżynierskich związanych z niezawodnością eksploatowanych struktur. W toku prac powstają instalacje  prototypowe, które po wstępnej weryfikacji badane są w warunkach operacyjnych osiągając czwarty lub piąty poziom gotowości technologicznej. Dalszy rozwój opracowanych rozwiązań odbywa się przez spółki spin-off lub na zasadzie licencjonowania.

Prowadzimy badania w następującym zakresie:

  • Impedancja elektromechaniczna
  • Tłumienie drgań z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych
  • Pozyskiwanie energii z wykorzystaniem mat. termoelektrycznych i piezoelektrycznych
  • Odzysk ciepła odpadowego z wykorzystaniem mat. Termoelektrycznych
  • Aktywna regulacja mocy instalacji PV
  • Magazynowanie energii cieplnej