O NAS

Zespół Mechatroniki i Robotyki zajmuje się badaniami nad systemami wizyjnymi oraz robotami w ramach Katedry Robotyki i Mechatroniki.

Nasi naukowcy zajmują się szeroką gamą zagadnień, od systemów oraz algorytmów sterowania do złożonych złożonych urządzeń mechatronicznych. Rozwijamy roboty oraz systemy wizyjne do różnych zastosowań. Między innymi do inspekcji, eksploracji, konserwacji oraz rehabilitacji. Zapewniamy również usługi szybkiego prototypowania oraz skanowania 3D dla zespołów badawczych w Katedrze Robotyki i Mechatroniki.

Nasz zespół zajmuje się następującymi obszarami badań:

Robotyka mobilna

 • podwodne roboty inspekcyjne
 • roboty do inspekcji rurociągów
 • roboty eksploracyjne
 • roboty mobilne
 • urządzenia rehabilitacyjne
 • algorytmy planowania trajektorii dla robotów mobilnych
 • robotyka kosmiczna
 • systemy sterowania robotami mobilnymi
 • mapowanie 2D/3D

Systemy wizyjne

 • rekonstrukcja trójwymiarowej struktury i ruchu obiektów
 • wizyjne sterowanie robotami mobilnymi
 • wizyjne sterowanie robotami podwodnymi
 • aktywne systemy wizyjne w sterowaniu robotami
 • wizyjne pomiary oraz wizyjna kontrola jakości obiektów
 • identyfikacja oraz lokalizacja obiektów
 • komputerowe przetwarzanie obrazów
 • badanie powtarzalności oraz trajektorii ruchu robotów
 • szybkie prototypowanie algorytmów wizyjnych oraz układów sterowania wizyjnego
 • przetwarzanie i analiza obrazów medycznych
 • wizyjne sterowanie robotami medycznymi
 • przetwarzanie i analiza obrazów mikroskopowych tkanek zwierzęcych
 • wizyjne badania własności mechanicznych materiałów biologicznych
 • antropometria i analiza biomechaniki ruchu ciała człowieka wspomagana systemami wizyjnymi