The International Conference of Multiphysics – MULTIPHYSICS 2018

Mapa niedostępna

Date/Time
Date(s) - 13/12/2018 - 14/12/2018
09:30 - 17:30

Location
AGH - KRiM Budynek D-1 sala 104


Konferencja stanowi kolejną edycję corocznie organizowanego spotkania naukowców z różnych krajów, prezentujących wyniki prac badawczych w zakresie modeli analitycznych, symulacji numerycznych oraz eksperymentów prowadzonych dla zagadnień wielodziedzinowych.

Konferencja w swym zakresie tematycznym dotyczy przede wszystkim obecnie obserwowanych trendów rozwoju narzędzi analiz teoretycznych oraz praktycznych zjawisk występujących na pograniczu różnych zagadnień fizyki.

 

http://www.multiphysics.org