Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Stepinski Badanie materiałów przy pomocy ultradźwięków.
Ultrasonic inspection
"Praca składa się z dwóch pokrewnych zadań: - zbadanie próbek spoin spawanych z wykorzystaniem kątowych głowic ultradźwiękowych w kontakcie z powierzchnia próbki i systemu do badań ultradźwiękowych oraz - wykonanie ultradźwiękowych obrazów C-scan płyt kompozytowych z uszkodzeniami takimi jak delaminacje, ślady uderzeń, pęknięcia (badanie ma być przeprowadzone w zanurzeniu).
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
hG7ZM
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.