Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Stepinski Badanie materia?w przy pomocy ultrad?wi?kw.
Ultrasonic inspection
"Praca sk?ada si? z dwch pokrewnych zada?: - zbadanie prbek spoin spawanych z wykorzystaniem k?towych g?owic ultrad?wi?kowych w kontakcie z powierzchnia prbki i systemu do bada? ultrad?wi?kowych oraz - wykonanie ultrad?wi?kowych obrazw C-scan p?yt kompozytowych z uszkodzeniami takimi jak delaminacje, ?lady uderze?, p?kni?cia (badanie ma by? przeprowadzone w zanurzeniu).
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
YMvjt
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.