Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Zastosowanie szerografi do badania stanu materia?w
Application of sherography for assessment of materials degradation
– w pracy dokonany zostanie przegl?d metod analizy odkszta?cenia powierzchni konstrukcji w celu oceny jej stanu. Wybrane metody zostan? zaimplementowane w ?rodowisku MATLAB. Zostanie wykonany eksperyment na rzeczywistej prbce materia?u z uszkodzeniem i bez defektu. Oceniona zostanie przydatno?? tej metody do badania konstrukcji z kompozytw warstwowych.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
ONuFT
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.