Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Zastosowanie szerografi do badania stanu materiałów
Application of sherography for assessment of materials degradation
– w pracy dokonany zostanie przegląd metod analizy odkształcenia powierzchni konstrukcji w celu oceny jej stanu. Wybrane metody zostaną zaimplementowane w środowisku MATLAB. Zostanie wykonany eksperyment na rzeczywistej próbce materiału z uszkodzeniem i bez defektu. Oceniona zostanie przydatność tej metody do badania konstrukcji z kompozytów warstwowych.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
LVWSH
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.