Engineer’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Uhl Symulacyjne badanie w?asno?ci termicznych satelity CUBSAT
Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zosta? wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentw w ramach projektu Deplix) w oparciu o metod? elementw sko?czonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia si? ciep?a w tej konstrukcji. Zrdlami ciepla sa uk?ady elektroniczne, promieniowanie s?oneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomo?c metody elementw sko?czonych oraz podstaw termodynamiki.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
ATXD9
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.